* Qualitat (ISO 9001)

La qualitat de l'organització com estratégia competitiva


ISO 9001:2015
La nova versió de la Norma ISO 9001:2015,  de Sistemes de Gestió de la Qualitat més reconeguda i establerta a nivell mundial, ha estat publicada.
Aquesta  revisió  de la Norma, ha estat desenvolupada basant-se en els canvis tecnològics i els reptes empresarials als quals s'avui dia s'enfronten les empreses, indistintament de la seva grandària o sector.
Els canvis en la norma permeten que aquesta sigui prou útil i flexible, com per oferir a les organitzacions no solament una eina per a la gestió de la qualitat, sinó també un marc de gestió per a la millora empresarial gràcies a la incorporació del analisis de riscos i de els processos estratègics dins del Sistema de Gestió de la qualitat.

 


 

 

Igual que d'altres normes de gestió, el procés d'implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat no és un mètode estàndard, ja que depèn de l'entorn i parts interessades, així com de la grandària de l'organització, de l'activitat que dugui a terme i dels productes que fabrica o dels serveis que realitza.

Per poder implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO-9001:2015, s'han de seguir el següents passos:

 • Planificació.-  S'ha d'identificar el context i parts interessades, així com les seves necessitats i espectativas, identificar i avaluar els riscos i oportunitats inherents als processos de l'empresa,definir la política de qualitat, tenir en compte els requisits legals que puguin afectar al producte o servei realitzat per l'empresa i definir els objectius i metes que es desitgen aconseguir, a més de establir i implantar un o diversos programes d'acció.
  Implantació.- Durant el procés d'implantació,cal tenir en compte els recursos en infraestructura, els equips de mesurament, les responsabilitats, formació, sensibilització i la competència del necessàries del personal, la comunicació, els documents que formen part del Sistema de Gestió de la Qualitat, control d'aquesta documentació, control operacional de tots els processos operatius.
  Al mateix temps, s'hauran d'establir processos de compres i avaluació dels proveïdors, així com determinar els controls per mesurar l'acompliment dels processos externalitzats.
  En les empreses en la qual es realicewn activitats de diseó, s'han de controlar tots els elements d'entrada i sortides, asi com els canvis en el disseny.
  Comprovació.- S'han d'establir indicadors de gestió i realitzar el seguiment i mesurament dels resultats, s'han de tenir en compte les no conformitats, aplicar accions correctivas i preventives, registrar els documents i realitzar les auditories necessàries al Sistema de Gestió de la Qualitat.
  Actuació.-  En la fase d'actuació, com a conseqüència del seguiment dels indicadors de gestió de la qualitat, s'han d'identificar i establir accions que vagin encaminades a la millora contínua del sistema de gestió. Els resultats de totes les accions s'analitzen en la revisió per l'adreça, procés del que surten les estratégias i objectius de qualitat que reinicien de nou el cicle PDCA

 • La Norma ISO 9001:2015, vigent des de setembre de 2015 és l'estàndard internacional que han d'utilitzar les organitzacions per a la implantació i certificació dels Sistemes de Gestió de la Qualitat. A més de les companyies que implantin un Sistema de Gestió Ambiental nou, aquelles que ja disposin d'un, certificat segons la versió anterior de la Norma (9001:2008), hauran de  implantar  els requisits de la versió de 2015 per poder renovar el seu certificat.

 • Al setembre de 2018, totes les empreses certificades en ISO 9001:2008, hauran d'haver adaptat el seu Sistema de Gestió de la Qualitat als nous requisits de 2015, ja que en cas contrari, els seus certificats hauran deixat de tenir valor.

 • Com implantar ISO 9001?.- Comptant amb la col·laboració d'un equip d'experts en implantació de Sistemes de Gestió de la qualitat, com  els consultors de Ecològic Girona, S.L. els quals presten un servei integral, expert i professional.


 • La nostra gran experiència garanteix els excel·lents resultats en la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat, enfocant els nostres esforços en la consecució de la satisfacció del client mitjançant la eficiència dels processos i la millora contínua.


  Demani'ns informació, sense compromís prement aquí