* Prevenció (OHSAS 18001 - ISO 45001:2018)

El control dels riscos com a garantia de seguretat dels treballadors


L'estàndard (OHSAS 18001 - ISO 45001:2018) estableix els requisits que ha de complir un sistema gestió de seguretat i salut en el treball, perquè les empreses puguin controlar eficaçment els riscos associats amb les seves activitats, millorant el seu acompliment de forma contínua.

Implantar i certificar un Sistema de Gestió de la SST, basat en el estandard (OHSAS 18001 - ISO 45001:2018), permet a les organizacions:

El desenvolupament de la cultura de seguretat i salut entre el personal de l'organització, incrementant el compromís col·lectiu en la matèria i un millor control dels perills i la reducció de riscos, fixant objectius i metes clares, a més de la responsabilitat transmesa dins de la pròpia organització.
L'augment de l'eficiència i per conseqüència, la reducció potencial del nombre d'accidents i el temps perdut en la producció, la qual cosa redundarà en una optimització del terme d'hores/home treballades. 
Una millor garantia de compliment dels requisits legals d'aplicació i d'aquells  altres requisits subscrits per la pròpia organització.
La reducció de la càrrega financera a causa d'estratègies d'administració de tipus reactiu com compensar la pèrdua de temps de producció, organitzar operacions de neteja i pagar multes o sancions per l'incompliment de la legislació vigent.
Un creixement important en la qualitat dels llocs i espais de treball, l'empatia de l'empleat i l'adhesió als valors establerts per la companyia, en la seva política de Seguretat i Salut en el Treball.
Guanyar significativament en la imatge de l'empresa, així com també en les relacions amb els seus clients, autoritats públiques i altres parts interessades.
Identificar situacions d'emergència potencials, determinar deficiències del sistema de gestió, i facilitar la integració de sistemes de gestió de la qualitat, ambiental i d'eficiència energètica

 El procés d'implantació del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, no és un mètode estàndard, ja que dependrà en cada cas de la grandària de l'organització, de l'activitat que realitza, de l'entorn en la qual la dugui a terme i de les característiques especifiques de els productes que fabrica o dels serveis que presta.

Com implantar (OHSAS 18001 - ISO 45001:2018)?.- Comptant amb la col·laboració d'un equip d'experts en implantació de Sistemes de Gestió de la SST, com  els consultors de Ecològic Girona, S.L. els quals presten un servei integral, expert i professional.

La nostra gran experiència garanteix els excel·lents resultats en la implantació de Sistemes de Gestió de la Seuridad i Salut en el Treball, enfocant els nostres esforços en la identificació de perills i l'establiment de metodologies de minimització i control dels riscos, dins d'un procés de millora contínua.

Solicitenos informació, sense compromís prement aquí