* Energía (ISO 50001)

La gestió energètica com a garantia d'eficiència i sostenibilitat

Marc legal.-
La UE està decidida a emprendre accions que condueixin a una menor dependència energètica dels seus membres, així com a reduir les emissions de gasos efecte hivernacle, i millorar la competitivitat del seu teixit industrial.
Davant aquesta ambiciosa meta, han sorgit diferenes iniciatives, com l'Horitzó 2020, o la Directiva 27 de l'any 2012, que obliga a tots els membres emprendre accions en el camp de l'eficiència energètica.

Com s'aconseguirà?.-  Existeixen diferents mètodes en múltiples entorns per implementar millores en l'àmbit energètic.                                                                                             En l'entorn industrial, la implementació d'un Sistema de Gestió Energètic a través de l'estàndard UNE-EN ISO 50001, permetrà aconseguir aquests objectius.


Què és ISO 50001?.- La finalitat d'implantar un Sistema de Gestió  de l'Energia, basat en ISO 50001, és ajudar a les empreses a l'establiment de bones pràctiques en matèria d'energia, amb la finalitat d'aconseguir estalvis en costos, eficiència en el consum i com a conseqüència, contribuir a la sostenibiliad del planeta, mitjançant la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.


Quins beneficis comporta la implementació d'ISO 50001?.-  Implantar ISO 50001 reporta múltiples beneficis per a les empreses; des d'un estalvi directe en la despesa energètica global, una major eficiència dels processos, a més del benefici per a la societat i la tornada en matèria de salut del planeta.


Com implantar ISO 50001?.- Comptant amb la col·laboració d'un equip d'experts en implantació de Sistemes de Gestió de l'Energia, com  els consultors de Ecològic Girona, S.L. els quals presten un servei integral, expert i professional.
La nostra gran experiència ens avala per ajudar-li en la implantació d'un Sistema de Gestió enfocat a l'optimització del consum d'energia per aconseguir  l'eficiència i estalvis econòmics.


Sol·liciti'ns informació, sense compromís prement aquí