Sistemes de Gestió


Un bon sistema de gestió, implica per a la pime una reducció de costos i una millora de la competitivitat com a element motriu per optimitzar els seus processos i incrementar la qualitat dels seus productes o serveis, al mateix temps que li permet l'adequada gestió dels seus aspectes i impactes ambientals, la reducció dels seus riscos laborals i una eficient gestió de l'energia, així com del compliment dels requisits legals aplicables a l'empresa.
La certificació obtinguda mitjançant el compliment de les normes ISO, OHSAS, EMAS, es considera un factor rellevant per evidenciar l'actitud de l'empresa en el desenvolupament de la seva cultura de qualitat,  medi ambient, eficiència energètica i prevenció de riscos laborals, a conèixer i satisfer les necessitats dels seus clients, a obtenir altes quotes d'eficiència i competitivitat.

La certificació d'un Sistema de Gestió basat en les normes internacionals ISO,OHSAS, EMAS, són un poderós instrument de màrqueting que l'empresa utilitza per evidenciar la  qualitat dels seus productes i serveis., així com el seu comportament ambiental i les condicions de seguretat de les seves trabajadore
ECOLÓGIC GIRONA, S.L. des de l'any 1995 aporta solucions globals, amb la implantació individual o integrada de Sistemes de Gestió, ajudant a les empreses a obtenir el major rendiment dels seus processos, identificant els punts febles i convertint-los en elements sòlids de l'Organització.