Auditorias internes

La auditoria interna com a element de millora contínua

 


L'auditoria interna és una activitat independent i objectiva de supervisió i consultoria dissenyada per agregar valor i millorar els processos d'una organització.
Ajuda a una organització a complir els seus objectius aportant un enfocament sistemàtic i disciplinat per avaluar i millorar l'eficàcia dels processos, la gestió de riscos, així com la correcta aplicació de l'orientació estratègica de l'organització

 

 


 

El personal tècnic de Ecològic Girona, S.L., disposa d'una àmplia experiència a la planificació i realització de auditorias internes en tots els sectors, tant industrials com de serveis.
Els nostres auditors, realitzen les auditorias enfocant-les sempre des d'un punt de vista absolutament constructiu, intentant identificar punts febles de l'empresa, per ajudar-la a convertir-los en aspectes sòlids i confiables.

Som especialistes en la realització d'auditories integrades.


Contractar les auditories internes a Ecològic Girona, S.L. és una garantia d'objectivitat,  impacialitat i de professionalitat, orientada a la millora contínua dels seus clients.


Contacti amb nosaltres i li oferirem l'auditoria que millor s'adapti a les seves necessitats.