Requisits pertinents


Com identificar els "Requisits pertinents"


Les empreses, majoritàriament, ja es troben familiaritzades amb la identificació de les parts interessades.
No obstant això, de vegades, tenen dificultats per identificar les necessitats i expectatives de les parts interessades, per la qual cosa pot resultar un problema donar resposta al requisit 4.2 de la Nova Versió ISO 9001:2015.
Hem de tenir en compte que la Norma exigeix a les organitzacions, (ha de) determinar:
a) Les parts interessades que són "PERTINENTS" al Sistema de Gestió de la Qualitat
b) Els "REQUISITS PERTINENTS" d'aquestes parells interessades per al Sistema de Gestió de la Qualitat
Finalment.- L'organització ha de determinar el seguiment i la revisió de la informació sobre les parts interessades i els seus requisits pertinents.
Això que pot semblar complex, és molt fàcil si disposem de l'eina adequada.


L'eina que us presentem, us ajudarà d'una forma senzilla i útil, a complir amb els noves exigències d'ISO 9001:2015