Gestió de les no conformitats

60.00

Eina de gestió de les no conformitats, Accions correctivas i Accions preventives
Analisis dels costos de la no qualitat
Tractament de tipologias de no conformitats