No Conformitats


Eina per a la gestió de les no conformitats de l'empresa.


L'ús d'aquesta eina permet d'una forma còmoda i intuïtiva, el registre de no conformitats i el seguiment estadístic de les seves diferents tipologies.
Seguiment de les correccions i estat de tancament de les mateixes.

Registre d'accions correctivas i d'accions preventives
Valoració i analisis dels costos de la No qualitat.
Anàlisi de les no conformitats per tipologia i freqüència.
Punt de analisis per a l'obertura d'accions de millora