Indicadors PRL

Com disposar de bons indicadors de gestió, en relació amb la Seguretat i Salut en el Treball.


Els indicadors de gestió (KPI's), són imprescindibles per poder conèixer l'estat i la tendència d'un determinat procés, àrea, o situació.
Els indicadors de gestió permeten que les empreses puguin establir accions de millora, quan un d'aquests indicadors té un comportament o tendència indesitjats.
Una bona eina, és la diferència entre haver de buscar la informació o, disposar d'aquesta informació de forma immediata i actualitzada.

Aquesta eina que us presentem us permetrà:

  • Establir fins a 25 indicadors (KPI's)
    Mantenir actualitzada la informació dels últims anys (fins a 7 anys)
    Veure el comportament mensual de cada indicador
    Comparar l'evolució de l'any en curs, amb l'any anterior.
    Veure la tendència de cadascun de els indicadors durant els últims anys..