Indicadors ambientals per a empreses de serveis i oficines


El registre i seguiment dels principals aspectes ambientals en oficines i en empreses de serveis, és molt senzill amb aquesta completa eina, ja que permet a les empreses veure l'evolució dels mateixos i analitzar les seves tendències..


L'eina calcula mensualment quan un determinat aspecte s'està comportant  de forma indesitjable i ens avisa d'això, amb el que l'empresa pot analitzar la necessitat d'implantar accions correctivas.

El mateix temp de forma interanual, compara el nivell acumulat respecte de l'any en curs, o l'indicador de referència, i avisant quan se superen els valors establerts.

Aquesta eina, tambien és molt util per a les empreses a l'hora de reevaluar els seus aspectes ambientals..