Check-List de compliment ISO 9001_2015

Anàlisi de requisits ISO 9001:2015, respecte d'ISO 9001:2008

30.00 15.00

Es tracta d'un detallat llistat de requisits establerts per ISO 9001:2015, que permet conèixer les bretxes o llacunes del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat basat en ISO 9001:2008. 

Aquest Check-List, tambien és molt útil per conèixer el nivell de compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat. quan implantem ISO 9001:2015, per primera vegada.