Check-List de comprovació


Posem a la vostra disposició un Check-List de comprovació


Es tracta d'un detallat llistat de requisits establerts per ISO 9001:2015, que permet conèixer les bretxes o llacunes del nostre Sistema de Gestió de la qualitat basat en ISO 9001:2008. 

Aquest Check-List, tambien és molt útil per conèixer el nivell de compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat. quan implantem ISO 9001:2015, per primera vegada.