Avaluació de proveïdors

Eina per a l'avaluació de proveïdors

Com complir amb els requisits de la nova versió ISO 9001:2015, en relació amb:

8.4.- Control dels processos, productes i serveis subministrats externament
8.4.2.- Tipus i abast del control
L'organització ha d'assegurar-se que els processos, productes i serveis subministrats externament, no afectin de manera adeversa a la capacitat de la organzación de subministrar productes o serveis conformes, de manera coherent als seus clients.-
L'organització deu:
a) assegurar-se que els processos subministrats externament romanen dins del control del seu sistema de gestió de la qualitat.
b) definir els controls que pretén aplicar a un proveïdor extern i els que pretén aplicar a les sortides resultants.
 8.4.3.- Informació per als proveïdors externs.-
i) el control i el seguiment de l'acompliment del proveïdor extern a aplicar per part de l'organització
 9.1.3.- Analisis i avaluació
L'organització ha d'avaluar les dades i la informació apropiats que sorgeixen pel seguiment i l'avaluació
Els resultats del analisis han d'utilitzar-se per avaluar:
f) l'acompliment dels proveïdors externs.