Avaluació d'aspectes ambientals (Cicle de vida)


Eina que permet l'avaluació d'aspectes i impactes ambientals des d'una perspectiva de "Cicle de vida"


L'eina permet la identificació dels aspectes ambientals i la seva avaluació, tenint en compte les possibilitats que té l'organització de poder actuar sobre l'aspecte abans, durant o després

Els diferents aspectes ambientals, s'analitzen tenint en compte criteris quantificables.
El Cicle de vida, és un dels criteris a tenir en compte a l'hora de la quantificació.

 L'eina ens proporciona la informació necessària per a l'establiment de prioritats

La identificació d'aspectes ambientals i la seva avaluació, la podem fer en condicions normals, anormals i d'emergència

El nivell de prioritat, es calcula automàticament, tant en condicions normals, anormals i d'emergència

    


Es tracta d'una eina molt completa i de gran utilitat.