Anàlisi estratègic

L'anàlisi estratègic és tasca fàcil si disposes de les eines adequades

60.00 30.00

Per a la realització del analisis estratègic, hem creat una eina, que permet a l'empresa la identificació dels seus punts forts, i punts febles
Ál mateix temps, li permet identificar les amenaces i oportunitats de millora (DAFO).
 
En funció del resultat, i creuant els elements anteriors, l'empresa pot identificar diferents estratègies i establir objectius estratègics, així com la realització del seguimento dels mateixos.