Anàlisi estratègic


Eina per a la realització de l'anàlisi estratègic de l'empresa.


Conté plantilles per a la realització de:

Anàlisi DAFO
Establiment de les estratègies de l'empresa.
Segiuimiento dels objectius estratègics.
Accions de millora