Anàlisi de riscos


Eina molt intuïtiva, creada per a la identificació, l'anàlisi i l'avaluació dels riscos inherents a l'empresa.


Aquesta aplicació, li permet identificar els perills als quals es troba sotmesa l'empresa, així com el nivell de risc associat.
Al mateix temps, contempla la valoració del nivell de risc assumit, després dels controls que ja ha establert l'empresa.
Després de la valoració del risc residual, l'empresa pot determinar si esl nivell de risc assumit és adequat, o si per contra, són necessàries accions preventives.
En el cas que l'empresa decideixi la necessitat d'implantar aciones preventives, és possible realitzar el seu seguiment en la pròpia aplicació.
L'eina està pensada per ser aplicada a qualsevol procés de l'organització.