La comunicació, segons ISO 9001:2015

Com crear una taula de comunicació

Com complir amb el requisit 7.4  d'ISO 9001:2015


L'organització ha de determinar les comunicacions internes i externes pertinents al Sistema de Gestió de la Qualitat, que incloguin:

  • a) què comunicar
    b) quan comunicar
    c) a qui comunicar
    d) com comunicar
    i) qui  comunica

Pot descarregar-se gratis una completa Taula de comunicació, que podrà adaptar fàcilment a les necesitats de la seva empresa.