Informació documentada

20/05/2017

En contra del que en alguns fòrums es defensa, la nova versió d'ISO 9001:2015, SI requereix informació documentada

La nova versió d'ISO 2015, en contra del que en alguns fòrums es defensa, no ha eliminat la necessitat de mantenir procediments i registres documentats, sinó que el que fa és ampliar l'àmbit de la “informació documentada”, permetent que aquesta es pugui presentar en qualsevol tipus de suport.

En aquest sentit, la Norma no és restrictiva quant al mètode de control de la informació, sinó que per contra, el que manté és la necessitat d'identificar i incloure en el control del sistema de gestió tota aquella informació del sistema, que pugui trobar-se en registres informàtics, o en qualsevol altre tipus de suport