Gestió de la millora

La gestió de la millora, desenvolupa el principi de millora contínua que inclouen les normes ISO

La gestió de la millora, desenvolupa el prinicipi de millora contínua que inclouen les normes ISO i que el que pretén és aprofitar tots els recursos d'identificació i gestió de tenen les empreses, per identificar punts febles i convertir-los en aspectes sòlids de sistema de gestió de l'empresa.