El context de la organització

Identificar el context de l'organització és fàcil, només has de conèixer algunes eines que t'ajudaran a delimitar.


En la nova versió de la Norma ISO 9001:2015 es presenten canvis molt rellevants per als sistemes de gestió de la qualitat:
 


 
Es reconeix la creixent rellevància del sector serveis i les seves particulars necessitats en matèria de gestió de la qualitat
Es tenen en compte les expectatives que els clients i les parts interessades bolquen en l'empresa
S'han de valorar aquestes expectatives dins d'un context i no de manera aïllada
S'estableixen requisits per a la documentació amb gran flexibilitat
S'adopta l'enfocament basat en processos i l'hi combina amb el pensament basat en el risc com a impuls per a la millora
Es requereix una major participació de l'alta adreça en el SGC


 La nova ISO 9001:2015 permet agregar major valor a les organitzacions, i està orientada a augmentar la confiança en els sistemes de gestió de la qualitat, per bandejar de manera definitiva la idea errònia que es componen d'un gran nombre de paperassa innecessària.