Com avaluar els aspectes ambientals des d'una perspectiva de Cicle de vida

Identificar els aspectes i avaluar els impactes ambientals des d'una perspectiva de Cicle de vida, és molt fàcil, si disposes de les eines adequades.

Com aplicar els criteris de Cicle de vida en la identificació i avaluació dels aspectes i impactes ambientals d'una organització.
Una completa eina d'Excel ens ajudarà a identificar els aspectes ambientals i a avaluar els impactes ocasionats per les activitats d'una  organització.
Una vegada identificats els aspectes i avaluats els impactes, l'organització coneix quins són els seus impactes ambientals significatius  i podrà establir les accions de control a dur a terme per l'empresa.
Al mateix temps, l'organització pot establir objectius que li permetin reduir els seus impactes ambientals, dins del procés de millora contínua i dels principis de reducció de la contaminació establerts en la seva política ambiental.

Pots accedir a la informació en l'arxiu de "Informació addicional"

Pots aconseguir l'eina d'identificació i avaluació d'aspectes ambientals amb Cicle de vida, en la nostra secció de Productos